Držíme rovnováhu

Aj v spoločnosti PEMI Corporation chceme zanechať stopu. Nie však ekologickú. Našim cieľom v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia je inšpirovať ostatné spoločnosti vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Poviete si, že to predsa nie je ľahká úloha a realizácia projektov, ktoré neohrozujú kvalitu života, je zdĺhavý a často nenávratný proces.

Jedným z našich úspešných projektov je slnečná elektráreň, ktorá nielen pokryje spotrebu energie v našej spoločnosti, ale vyrobí jej i oveľa viac a preto ju dodávame do verejnej siete. Ďalším z našich projektov je aj malá veterná elektráreň. Keďže priestory spoločnosti PEMI Corporation sa nachádzajú na veľkom a otvorenom priestranstve, rozhodli sme sa využiť jeho potenciál. Pozitívne výsledky na seba nenechali dlho čakať.

Venujeme sa aj podpore ambicióznych projektov, ktoré sympatizujú s našou zelenou ideológiou. Ak máte zaujímavý nápad na využívanie obnoviteľných zdrojov alebo odstránenie negatívnych vplyvov ľudskej činnosti, po jeho úspešnom posúdení sa radi zúčastníme jeho realizácie v úlohe investorov.

„Nechoď tadiaľ, kade vedie cesta. Vykroč tadiaľ, kde cesty niet. A zanechaj stopu.“Francis Bacon

máte plány na využitie obnoviteľnej energie?

dajte nám o nich vedieť