naše zastúpenie vo firme jit plastic

Spoločnosť JIT Plastic v Novom Meste nad Váhom je našou partnerskou spoločnosťou. Keďže v PEMI Corporation sa venujeme rôznym priemyselným odvetviam, rozhodli sme sa zapojiť aj do pôsobenia spoločnosti JIT Plastic. Spoločnosť sídli v Novom Meste nad Váhom a venuje sa výrobe vysoko kvalitných plastových komponentov, ktoré následne dodáva najmä pre automobilový a elektrotechnický priemysel.

pemi corporation je v roli právnickej osoby spolumajiteľom tejto firmy. Sme jedným zo 4 akcionárov spoločnosti jit plastic. Stáli sme pri zrode ako jeden zo spoluinvestorov.

chete sa dozvedieť viac?

navštívte aj web jit plastic