sofal, vývoj a výroba kompozitných materiálov

Spoločnosť LamiCoat textiles, ako držiteľ obchodnej značky SOFAL, je dcérskou spoločnosťou PEMI Corporation. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vývoja a výroby kompozitných materiálov. Moderné technológie od svetoznámych výrobcov ponúkajú široké možnosti laminácie a spájania plochých a flexibilných materiálov.

Drahokamom strojového parku je nemecká linka MEYER - poskytuje lamináciu flexbiliných a plochých kusových materiálov pomocou tavných lepidiel, mriežok, alebo fólií.

Druhou v poradí je holandská linka KLIEVERIK - laminácia flexibilných plošných materiálov tzv. horúcim kalandrom.

Finálne tvary a rozmery surových materiálov sú realizované na švajčiarskej digitálnej rezačke ZUND. Unikátne technologické vybavenie spĺňa požiadavky aj najnáročnejších zákazníkov zo Slovenska a celej Európy.